Taekwondo

vechtsport leren

taekwando

Image source: Renano, via Wikimedia Commons

TAEKWONDO

Taekwondo is een Koreaanse vechtsportkunst welke ook op de Olympische Spelen een medaillesport is. Taekwondo is een veschtsport dat over de hele wereld bekend is geworden en ook veel beoefend wordt in Nederland.

Taekwondo is bij uitstek een vechtsport waarbij naast de fysieke en technische ontwikkeling ook nadruk wordt gelegd op een bepaalde manier van denken waarbij het ontwikkelen van discipline en zelfvertrouwen aan de orde komt.

Er wordt bij Taekwondo geen gebruik gemaakt van wapens. Wel zijn er onderdelen zoals het breken van planken die aan de orde kunnen komen.


Achtergrond Taekwondo

Net als veel traditionele vechtkunsten ligt er ook een betekenis achter Taekwondo.

De woorden Tae. Kwon en Do staan voor de verschillende onderdelen van de vechtkunst.

Tae - staat voor het trappen, springen, alles met de benen en voeten.

Kwon - staat voor slaan em stoten met hand, vuist, armen.

Do - staat voor het pad, de levenswijze, de manier waarop. Het voegt de levenswijze samen door middel van de voeten en handen.

De drie termen vormen samen de naam TaeKwonDo.

Taekwondo ontstond begin jaren 50 toen vijf oorspronkelijke 'kwans' (leerscholen, clans) besloten hun krachten te bundelen binnen één stijl. Later kwamen daar nog een aantal vooraanstaande kwans bij.

Samen ontwikkelden ze de gevechtsvorm die nu bekend is onder de naam Taekwondo.


Doelstellingen Taekwondo

Zoals al aangegeven richt Taekwondo zich op meer dan alleen het vechten, de doelstelling van Taekwondo richten zich met name ook op:

 • Beleefdheid / respect (Jeeji)
 • Integriteit (Jom chi)
 • Doorzettingsvermogen (In nae)
 • Zelfbeheersing (Guk gi)
 • Geestkracht / rechtvaardigheid (Baekjul boogul)
 • Concentratie (Jip-Joong)

Taekwondo is een vechtkunst en vechtsport, waarbij het aanvallen en verdedigen in een gevechtsituatie belangrijke onderdelen zijn, maar naast alle technische en fysieke vaardigheden staan juist bovenstaande doelen uiteindelijk centraal.

Met het nastreven van deze doelen wordt een persoonlijk ontwikkeling nagestreeft en draagt het beoefenen en trainen van Taekwondo ook bij aan de ontwikkeling van een krachtigere persoonlijkheid.


Onderdelen Taekwondo

De beoefeing en/of training van Taekwondo bevat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:

 • Techniektraining: houding, trappen, stoten, afweren en blokkeren.
 • Stijlvormen (Tul, Poomsee of hyung): uitvoering en oefening van bewegingsvormen.
 • Sparren (Matsogi of Kyorugi): verschillende vormen van sparren met een tegenstander.
 • Breektesten (Kyok of Gye-pa): het breken onderdelen zoals planken, met behulp van technieken.
 • Zelfverdediging (Ho shin sul): het oefenen van bevrijding uit wurgklemmen, armklemmen en het afweren van aanvallen.

De verschillende oefenstof en praktijk training wordt op elk niveau beoefend. De moeijlijkheidsgraad en de beheersing van de oefenstof neemt toe, afhankelijk van de graad die de beoefenaar weet te behalen.


Taekwondo materiaal

De kleding die je draagt bij het beoefenen of trainen van Taekwondo wordt een Dudok genoemd.

Bij het sparren of tijdens wedstrijden wordt er een borstbescherming gebruikt die Hogu wordt genoemd, de deelnemers dragen een rode of blauwe beschermer.

Ook wordt er gebruik gemaakt van hoofdbescherming bij wedstrijden, sparren of trainen. Deze hoofdbeschermer wordt traditioneel een Morri Bohodae genoemd.

Om het middel wordt een band gedragen, deze band wordt een Ti genoemd. De kleur van de band geeft de rang aan van de betreffende Taekwondo beoefenaar. Er zijn eerst 10 'Kup' rangen die in kleuren oplopen van wit, geel, groen blauw, rood. Per 2 graden wordt de basiskleur gebruikt met opvolgend een accentkleur van de volgende kleur, voordat naar die kleur wordt overgegaan.

Na het doorlopen van de 10 Kup-graden, kom je in de Dan-graden en ontvang je een zwarte band. De Dan-graden lopen in volgorde op van 1 t/m 10. Vanaf de 7e Dan wordt gesproken van een master. Vanaf de achtste Dan ben je een grandmaster in Taekwondo.


Taekwondo weetjes

Letterlijk vertaald betekent tae voet, kwon vuist en do de kunst van de weg. Vrij vertaald betekent taekwondo: de weg van de voet en de vuist.

De oorsprong van Taekwondo in de vorm die nu bekend is, ligt in een vorm van zelfverdediging uit Korea met de naam Taekgyeon. Deze vechtvorm is rond 1800 ontstaan, maar werd steeds minder beoefend in de moderne tijd.

Taekwondo is in die vorm onstaan in het begin van de jaren 50. Vijf oorspronkelijke kwans (vechtscholen / clans) besloten om krachten te bundelen en één vechtstijl te ontwikkelen. Op een later moment sloten andere invloedrijke kwans zich aan bij deze stijl en daaruit is Taekwondo uit ontwikkeld.

Taekwondo is vanaf 2000 een Olympische sport. De laatste drie edities kwam de winnaar van de gouden medaile uit Italie, China en Spanje. Zuid-Korea heeft tot op heden 1 x zilver en 2 x brons weten te behalen tijdens de Olympische spelen.
THEMA PAGINA'S

 


SPORT MENU

 

 

 


BLOG EN TWEETS

 • SPECIAAL uitgelicht

CONTACT

 

Sport en Spelen overzicht van belangrijke organisaties. Wilt u ook hier op de kaart komen te staan?

Neem contact op via het e-mail formulier voor meer informatie

Heeft u een concrete vraag of wenst u meer informatie over sport en spelen of heeft u een wens voor sponsoring of adverteren, neem dan gewoon direct vrijblijvend contact met ons op!

 

icon 3www.sport-en-spelen.nl

icon

All journeys have secret destinations of whitch the travelar i unaware.

 


SPORT PARTNERS