Bridge

Spelregels en informatie over Bridge.

bridge

Bridge

Bridge is een kaartspel wat door velen als ingewikkeld wordt gezien om snel te leren. Des te leuker om hier te ontdekken wat de baisregels zijn om je verder te verdiepen in Bridge.

We proberen zo goed mogelijk de basis uit te leggen van het Bridge kaartspel en we hebben verderop op deze de pagina ook een link opgenomen naar de volledige officiele Bridge spelregels.

Wij hopen dat u een goede eerste kennismaking heeft met onze uitleg over Bridge. Over het spelverloop, de belangrijkste termen en de puntentelling die erbij komt kijken.

Belangrijk is ook om Bridge gewoon te spelen, te ervaren, zodat alle regels vanzelf helder worden en op zijn plek vallen.


Spelregels Bridge

Bridge wordt gespeeld met 4 spelers, waarvan er in paren 2 tegen 2 wordt gespeeld. Bridge speel je met een standaard kaartspel van 52 kaarten.

De spelers die samenspelen als paar zitten tegenover elkaar aan tafel, men spreekt van het paar noord-zuid en oost-west.

Het spel wordt gestart door het delen van alle kaarten. elke speler krijgt 13 kaarten, waarmee het hele kaartspel is uitgedeeld.

De volgorde van de kaarten in elke kleur is van hoog naar laag: Aas, Koning, Vrouw, Boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Het spel bestaat uit twee delen. De eerste fase is het bieden en de tweede fase is het af- en tegenspel.

De kaartsoorten zijn als troefkleuren van laag naar hoog: klaveren, ruiten, harten, schoppen, sans atout (geen troefkleur).

De troefkleur is de kleur van het laatste en definitieve bod. Troefkaarten winnen een slag als je geen kleur meer kunt bekennen en een troefkaart speelt.


Bieden bij Bridge

De eerste fase van een speelronde in Bridge is het zogenaamde bieden. Het doel hiervan is dat spelers aangeven hoeveel het minimum aantal in slagen is dat ze denken te kunnen behalen. Bieden gebeurt maximaal over 3 rondes.

Met de klok mee, vanaf de deler, wordt er op deze manier geboden op het spel. Dit gebeurt aan de hand van de inschatting die spelers maken van hun kaarten. Het bieden bestaat uit het aantal slagen dat men denkt te behalen van 1 t/m 7 en de kaartkleur die men troef wil maken, of, bieden met een Sans Atout (zonder troefkleur).

Bieden gaat door als andere spelers verhogen op het oorspronkelijke bod. Als iemand niet meer wil of kan verhogen past men. Als 3 spelers hebben gepast wordt het laatst staande bod het 'contract' waarmee gespeeld wordt.

Het aantal geboden slagen komt bovenop een basisaantal van 6 slagen wat men moet behalen. Het bieden resulteerd dus in de stelling dat men 7 t/m 13 slagen van de 13 kaarten denkt te kunnen winnen. De gekozen kleur van het bod is de troefkleur in de ronde.

Als een tegenstander denkt dat een bod echt te optimistisch is dan kan deze het bod doubleren, tegenstanders kunnen dat weer verdubbelen door te redoubleren.

Met het bieden geven spelers ook informatie aan de partners over de sterkte of zwakte van hun hand.


Af- en Tegenspel

Na de biedronde is duidelijk welk paar aan zet is. Degene die het eerste de troefkleur of sans atout noemde van het uiteindelijke laatste bod wordt de 'leider' genoemd. Diens partner wordt de 'dummy' genoemd. De tegenstanders worden de 'verdediging' genoemd.

Het doel van het spel in de af- en tegenspelronde is om het aantal slagen te behalen wat in het 'contract' via het bieden is bepaald. Uiteraard is het doel van de tegenstanders om dit te voorkomen.

Het spelverloop gaat in een aantal stappen.

 • De speler die links van de leider zit start met de eerste kaart, de 'uitkomst'. Daarmee wordt kleur bepaald.
 • Spelers moeten in dezelfde kleur volgen, zo niet dan kunnen ze troeven of een willekeurige kaart opgooien.
 • De volgende stap is dat de dummy zijn of haar kaarten open op tafel legt, de leider speelt tijdens het afspel zowel de kaarten van de eigen hand als die van de dummy.
 • De speler die de hoogste kaart van de kleur heeft wint telkens de slag en speelt de volgende kaaart naar keuze.
 • Als een speler de betreffende kleur niet heeft maar wel een troefkaart, dan kan deze introeven en de slag daarmee winnen. Een hogere troefkaart van een andere speler verslaat daarbij wel een lagere.
 • Als aan het eind van deze ronde het spelende paar (leider en dummy) het aantal uit het contract heeft behaald winnen ze de ronde en verdienen ze punten. Wordt het niet behaald dan scoort het verdedigende paar punten.

Puntentelling Bridge

De puntentelling bij Bridge is misschien wat het geheel wat ingewikkeld kan maken of doen lijken. Het aantal punten wat je kunt verdienen is namelijk afhankelijk van een aantal dingen.

Ten eerste is dit afhankelijk van het contract. Daarnaast het werkelijk gemaakte aantal slagen, maar ook de kwetsbaarheid van de leider. Daarnaast komen er premies in beeld door zaken als 'overslagen, 'deelscores', 'manches' en 'slems'.

Uitgangspunt bij de puntentelling is in ieder geval altijd het aantal slagen wat men maakt en niet de punten van de kaarten zelf.

Trekpunten zijn de basispunten die worden toegekend aan de hand van het aantal gewonnen slagen. Het gaat om alle slagen boven de eerste 6 (die 'het boekje' worden genoemd). Het aantal slagen wordt vermenigvuldigd met een factor per geldende troefkleur. Dit zijn 20 punten bij ruiten of klaveren, 30 punten voor harten of schoppen, 40 punten voor de eerste slag in sans atout en 30 punten voor de volgende slagen in sans atout.

Al deze punten worden verdubbeld of verviervoudigd als er sprake is van doubeleren (x2) of redoubleren (x4).

Naast deze punten zijn er de bridgepremies die verderop nader worden toegelicht.

Wil je alles van Bridge weten en de puntentelling, kijk dan hier voor de officiële Bridge spelregels in het Nederlands in PDF.


Bridgepremies

Er zijn 4 premies in bridges, sommige zijn afhankelijk van de kwetsbaarheid van de leider. In modern Bridge rouleert deze kwetsbaarheid (niemand kwetsbaar, allen kwetsbaar, niet tegen wel, wel tegen niet) Kwetsbaar wordt ook wel aangeduid als 'rood', niet kwetsbaar als 'wit'.

De vier premiesoorten zijn als volgt.

 • Overslagen - Dit zijn de punten van de slagen boven het aantal wat benoemd is om het contract te halen.
 • Deelscorepremie - Dit verdien je als een contract lager is dan 100 trekpunten (wat mance genoemd wordt). De deelscorepremie van 50 punten wordt dan toegekend.
 • Manchepremie - Als met met een contract 100 punten of meer verdiend wordt dit als 'manche' gekenmerkt. De premie is 300 punten voor een niet-kwetsbare manche, 500 punten voor een kwetsbare manche.
 • Slempremie - Er is een klein slem, wat 12 slagen halen betekent, en groot slem, wat alle 13 slagen betekent. Ook bij de slempremies wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid. Een kleine slem is kwetsbaar 750 punten, niet- kwetsbaar 500 punten. Een grote slem is kwetsbaar 1500 punten en niet-kwetsbaar 1000 punten.

Wanneer de leider het aantal toegezegde slagen niet haalt, gaat het contract "down". Alle strafpunten worden opgeteld bij de verdediging. De hoogte van de strafpunten hangt af van het aantal downslagen, de kwetsbaarheid van de leider, en of er sprke is van doubleren of redoubleren.
THEMA PAGINA'S

 


SPORT MENU

 

 

 


BLOG EN TWEETS

 • SPECIAAL uitgelicht


CONTACT

 

Sport en Spelen overzicht van belangrijke organisaties. Wilt u ook hier op de kaart komen te staan?

Neem contact op via het e-mail formulier voor meer informatie

Heeft u een concrete vraag of wenst u meer informatie over baccarat of heeft u een wens voor sponsoring of adverteren, neem dan gewoon direct vrijblijvend contact met ons op!

 

icon 3www.sport-en-spelen.nl

icon

The only difference between a winner and a loser is character.

 


SPORT PARTNERS